55 261 0444
55 279 3818
lewinski@ubezpieczeniakwidzyn.pl
Komunikacja
OC każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń działających na terenie Polski. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami szkód /na mieniu i/lub osobie/ wyrządzonych innym osobom.
AC ubezpieczenie AUTO CASCO gwarantuje Klientowi finansowe bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży.
NW ubezpieczenie NNW zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Obejmuje szkody – trwałe uszczerbki na zdrowiu, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu – od momentu wsiadania do samochodu do czasu jego opuszczenia.
ASS ubezpieczenia ASSISTANCE w zależności od wybranego przez klienta wariantu może zawierać w swoim zakresie,profesjonalną pomoc, która na miejscu usunie usterkę a w przypadku kolizji/ wypadku lub awarii, która nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, zagwarantowane będzie holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem zastępczego, hotel lub zwrot kosztów poniesionych z powrotem do domu – w zależności od wariantu ubezpieczenia.
Projekt i realizacja:
Start
Kontakt