55 261 0444
55 279 3818
lewinski@ubezpieczeniakwidzyn.pl
Firmy
Wybieramy ubezpieczenie majątkowe, które najbardziej odpowiada potrzebom Państwa firmy po uwzględnieniu PKD:

• Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
• Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
• Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
Projekt i realizacja:
Start
Kontakt